Ocalić od zapomnienia

Ponad 72 tysiące złotych otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022” na realizację zadania pn. „Ocalić od zapomnienia”.

W ramach zadania zostanie upamiętniona zbiorowa mogiła Żydów ochotnickich, którzy zostali zastrzeleni przez Niemców jesienią 1942 roku. Odbędą się także warsztaty i lekcje terenowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna i spotkania historyczne dla mieszkańców. Zostanie opracowana i wydana publikacja historyczna. Na koniec realizacji projektu odbędzie się konferencja.

Projekt ma na celu upowszechniać wiedzę historyczną dotyczącą II wojny światowej. To także forma budowania postaw patriotycznych wśród społeczności lokalnej. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

źródło: UG Ochotnica Dolna

Shares