40 lat temu wybudowano nowy kościół w Sromowcach Niżnych

W tym roku przypada 40 rocznica rozpoczęcia prac przy budowie nowego kościoła w Sromowcach Niżnych. Materiał budowlany zaczęto zwozić w miejsce gdzie miała powstać świątynia jesienią 1982 roku. Trwał stan wojenny, wszystkiego brakowało, ale mury świątyni rosły do góry z każdym tygodniem. Proboszczem parafii w Sromowcach Niżnych był wówczas ks. Czesław Jakóbczyk, kapłan który posługę proboszcza w tej parafii pełnił przez 38 lat (1967-2005).

Prace przy budowie rozpoczęto w środku stanu wojennego. Jesienią 1982 r. zaczęto zwozić materiał na budowę, a w 1983 r. rozpoczęto wykopy pod świątynię. W roku 1984 wmurowano kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r.


Organizacja budowy kościoła była bardzo dobrze przemyślana i zorganizowana. „Podczas coniedzielnej mszy ksiądz wyczytywał numery łodzi flisackich. Flisacy, którzy pływali w tych numerach właśnie wtedy mieli wolne od spływu, a pracowali przy budowie kościoła. Ich ofiarność była ogromna. W ciągu czterech lat zbudowano piękną, nowoczesną świątynię. Niektórzy przepracowali w tym czasie nieodpłatnie wiele dni. Zarząd PSFP tak układał spływy sromowianom, by nie kolidowały one z pracą na budowie. Całe przedsięwzięcie prowadził majster Władysław Piątek. Z każdym dniem widać było, jak świątynia rośnie. W soboty niezbędne prace wykonywali mężczyźni zatrudnieni w państwowych firmach” – można przeczytać o historii budowy kościoła na stronach parafii w Sromowcach Niżnych.

Czas w jakim przyszło budować mieszkańcom Sromowiec świątynię nie należał do łatwych. Stan wojenny, reglamentacja towaru, kartki żywnościowe i na inne towary jak chociażby cement, wapno, cegły czy drut zbrojeniowy. W zdobyciu tych deficytowych materiałów pomogli m.in. ludzie pracujący wówczas w Urzędzie Gminy. Kościół rósł z każdym miesiącem.
Nowy kościół w Sromowcach Niżnych został konsekrowany 26 września 1988 przez ks. biskupa Ablewicza.

Zdjęcia dzięki uprzejmości ks. proboszcza parafii w Sromowcach Niżnych Marka Kądzielawy

Shares