Previous
Next

,,Wiosenne manewry” wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Łapsze Niżne

21 kwietnia w godz. 13.00-15.00 w miejscowości Łapsze Niżne odbyły się ,,Wiosenne manewry” wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Tematem ćwiczeń bojowych było:

  • współdziałanie jednostek OSP podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych;
  • budowa punktów czerpania wody;
  • budowa linii  głównych oraz gaśniczych;
  • dowożenie wody;
  • gaszenie pożaru budynków mieszkalnego  „Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy”;
  • ewakuacja oraz udzielanie przedmedycznej pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru;
  • omówienie zasad obsługi defibrylatora AED.

Celem głównym manewrów: było nabycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia pożaru budynków mieszkalnych. Ewakuacja osób z budynku.   Doskonalenie systemu dostarczania wody metodą dowożenia przepompowywania oraz budowa  punktów czerpania wody.  Budowa linii  głównych  oraz gaśniczych w trakcie prowadzonych działań gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

źródło: UG Łapsze Niżne

Shares
Previous
Next