Remontują ulicę Chopina w Maniowach

Rozpoczął się remont ulicy Chopina w Maniowach. Zakres robót będzie obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz chodników.

W ramach tego zadania wyremontowana została także ulica Zamkowa w Czorsztynie. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10 procent, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.

Środki na remont ulicy pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”.

Shares