Previous
Next

Przeprowadzą renowację XV-wiecznego tryptyku w Sromowcach Niżnych

Gmina Czorsztyn pozyskała dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Prace konserwatorskie przy XV-wiecznym tryptyku gotyckim w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych.

Zabytkowy tryptyk z XV wieku to rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który przeniesiony został z drewnianego kościółka pw. św. Katarzyny do obecnego kościoła parafialnego w Sromowcach Niżnych. Ze względu na fakt, że jest to cenny zbytek, działania konserwatorskie będą skomplikowane i pracochłonne. 

Zakres prac przy tej inwestycji będzie obejmował: wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, wykonanie zdjęć w światłach analitycznych UV IR, wykonanie badań spoiwa i pigmentów oraz ustalenie stratygrafii. Konserwatorzy będą mieli za zadanie usunąć pociemniały werniks, zaznaczyć miejsca z największymi odspojeniami warstw zaprawy od podłoża, usunąć wtórny retusz z powierzchni krakelur, poklejenie przez iniekcje odspojonych fragmentów zaprawy z warstwą malarską.

Kolejnym etapem prac będzie trucie czynnych larw w drewnie, impregnacja strukturalna drewna, usuniecie późniejszych wstawek drewna w predelli i wykonanie nowych wstawek drewna w predelli. Konieczne prace obejmą również położenie kitów w miejscach ubytku zapraw, opracowanie powierzchni zapraw i scalenie kolorystyczne do warstw pierwotnych. Ostatnie etapy prac konserwatorskich dotyczą wykonania zawiasów wzorowanych na zawisach w istniejących i czynnych tryptykach oraz montaż odnowionego zabytku w kościele.

Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 352.800,00 zł i pochodzi z programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Prace renowacyjne potrwają do końca przyszłego roku.

źródło: Gmina Czorsztyn

Shares
Previous
Next