Powiat Nowotarski na 26. pozycji ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów

Powiat nowotarski zajął 26 miejsce w organizowanym przez Związek Powiatów Polskich ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów.

Ranking Gmin i Powiatów jest bezpłatnym konkursem prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w którym samorządy miast i gmin oceniane są w kilkunastu aspektach m.in. za rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej oraz współpraca krajowa i międzynarodowa czy umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oceniane jest także pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych, wsparcie osób wykluczonych społecznie, wspieranie rozwiązań proekologicznych, czy wspieranie działań sportowych.

Uczestnicy oceniani są 6 kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Powiat nowotarski oceniany był w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców.
W tegorocznym rankingu wśród miast pierwsze miejsce zajął Nowy Sącz, a wśród gmin Gmina Chełmiec koło Nowego Sącza.

Poniżej link do rankingu z oceną powiatu nowotarskiego.

W 2021 roku po raz kolejny Gmina Chełmiec nie miała sobie równych. Zajęła pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich wyprzedzając Wielką Wieś oraz Kobylnicę. Warto podkreślić, że sądecka gmina utrzymuje się na prowadzeniu już od 11 lat.

Zdobyła ona najwięcej punktów za pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych, wspieranie rozwiązań proekologicznych, wsparcie osób wykluczonych społecznie, wspieranie działań sportowych oraz rozwój bazy infrastrukturalnej.

http://ranking.zpp.pl/index.php?action=score&ctl=ranking\Main&member=4540&edition=99

Shares