Zorganizują warsztaty ekologiczne dla dzieci oraz jesienne sprzątanie Ochotnicy i Tylmanowej

Kolejne dofinansowanie w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 otrzymała w ostatnim czasie Gmina Ochotnica Dolna. W ramach programu realizowany będzie projekt „EKOja + EKOty = EKOmy” podczas którego podjętych zostanie kilka działań proekologicznycyh w których wezmą udział dzieci z romskie i polskie z terenu gminy. Na realizację przedsięwzięć w ramach projektu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 29 tysięcy złotych.

„Podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach projektu, odbędą się warsztaty ekologiczne dla dzieci polskich i romskich z zakresu recyklingu, zasad segregacji odpadów, wysokiej emisji Co2, dużej ilości produkowanych śmieci, ale także sensoplastyki, konstruowania, nadawania drugiego życia rzeczom, które trafiają do kosza. Zostanie również nagrany teledysk ekologiczny z udziałem Polaków i Romów, promujący postawy eko. Następnie odbędzie się jesienne sprzątanie Ochotnicy i Tylmanowej, które zakończy się integracyjnym piknikiem, w którym będą uczestniczyć obie społeczności” – informują władze Gminy Ochotnica Dolna na swojej stronie internetowej.

Jak informują organizatorzy projektu przeprowadzenie warsztatów ekologicznych, akcji sprzątania świata, ekopikniku oraz nagranie teledysku ma na celu przede wszystkim uświadomienie wszystkim, że czystość ma diametralne znaczenie i bezpośredni wpływ na zdrowie i komfort życia. Działania mają także na celu uczyć poprzez zabawę oraz integrować dzieci polskie i romskie poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i tym samym lepsze poznawanie siebie nawzajem.

Shares