Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Frydman

Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody gaśnicze”  jednostka OSP Frydman otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakupiony za kwotę 275 200,00 zł samochód marki Renault Master został oficjalnie protokolarnie przekazany jednostce w dniu 10 listopada 2023 r. w Mielcu w obecności przedstawicieli jednostki OSP z Frydmana oraz Wójta i Zastępcy Skarbnika Gminy Łapsze Niżne. Fizycznie nowy wóz strażacki dotarł do frydmańskiej remizy  25 listopada br. 

Zakup został sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 70%, a 30% wartosci samochodu stanowił wkład jesnostki OSP Frydman( na wkład OSP składa się 10 800$ Wspólnota Frydmana w USA, 20 tysięcy złotych Kruszgeo S.A, 10 tysięcy złotych ZEW Niedzica). Dodatkową kwotę na doposażenie sprzętowe nowego samochodu stanowiło 5 500,00 zł  środków z MSWiA  oraz 5 000,00 zł z budżetu Gminy Łapsze Niżne.

Strażakom serdecznie gratulujemy nowego nabytku, a wszystkim podmiotom zaangażowanym w pozyskanie środków na jego zakup serdecznie dziękujemy za wkład włożony w realizację tego przedsięwzięcia ! 

Nowy wóz strażacki z pewnością przyczyni się do wzrostu poziomu zabezpieczenia operacyjnego terenu naszej gminy poprzez m.in. skuteczne działania polegające na udzielaniu pomocy osobom zagrożonym i poszkodowanym.

źródło: UG Łapsze Niżne

Shares