Jubileusz 40-lecie powstania Związku Podhalan Oddział w Ochotnicy Górnej

23 stycznia w kościele Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy Górnej w związku z jubileuszem 40-lecia powstania Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej odbyła się Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza oraz Ks. Prałata Dr Stanisława Kowalika proboszcza parafii.

– Przyszliśmy podziękować Bogu za 40-lecie powstania Związku Podhalan tu na ziemi ochotnickiej, pierwszego Związku w Gminie Ochotnica Dolna. Kiedy ślubowaliśmy rotę przysięgi mówiliśmy: „Wpatrzony w krzyż i sztandar uroczyście ślubuję, będę sumiennie wypełniał obowiązki statutowe i dbał o zachowanie tradycji i piękna rodnej ziemi, o jej szlachetny rozwój duchowy i materialny – przypomniał ks. dr Stanisław Kowalik, kapelanem wszystkich oddziałów Związku Podhalan działających w diecezji tarnowskiej przy okazji wspominając także twórców Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej i początki jego działalności.

Podczas nabożeństwa zabrzmiała góralska muzyka, a w czasie liturgii można było usłyszeć miejscową gwarę. Do Ochotnicy Górnej przybyła delegacja oddziału Związku Podhalan z Ochotnicy Dolnej z pocztem sztandarowym. W uroczystości wziął udział Tadeusz Królczyk wójt Gminy Ochotnica Dolna i Pani Maria Łojas-Jurkowska sekretarz gminy oraz radna Powiatu Nowotarskiego.

Uroczystość zakończyło przemówienie Piotra Króla Prezesa Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej, który podziękował biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi za przybycie i wygłoszenie homilii. Poinformował, że uroczyste obchody ze względu na pandemię odbędą się w innym czasie. Swoim poprzednikom podziękował za ciężka pracę i za zbudowanie silnej organizacji oraz wójtowi gminy za wspieranie związku i kultywowanie góralskich tradycji i noszenie góralskiego stroju.

Przypomnijmy. Gorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej założony został 40-lat temu przez prezesa Zarządu Głównego w Nowym Targu – Józefa Staszla. Do Związku wstąpiło wówczas 18 osób, prezesem Oddziału została Maria Jurkowska, zastępcą Jan Cebula a skarbnikiem Alina Jamińska.

Pierwsze spotkanie związkowców z członkami innych oddziałów udało się zorganizować na rekolekcjach zamkniętych w Bystrej Podhalańskiej, u Sióstr Sercanek, jednak ogłoszenie przez ówczesny rząd stanu wojennego zawiesiło działalność Związku. Członkowie spotykali się w prywatnych domach przy różnych okazjach.

W sierpniu 1982 r. Związek zorganizował grupę dwudziestu osób, która wybrała się na Mszę Św. na Turbacz odprawianą jak zawsze przez kapelanów Związku – Ks. J. Tischnera i Ks. Wł. Zązla. Od tego czasu po dzień dzisiejszy co roku obecność na Mszy Św. na Turbaczu stała się tradycją Związku.

W styczniu 1995 r. Związek wzbogacił się o własny sztandar, który to w styczniu poświęcił w czasie uroczystej Mszy Św. ks. prof. Józef Tischner.

Od dwudziestu lat Gorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej uczestniczy niemal we wszystkich większych uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Związku Podhalan. Oprócz tego Związek ściśle współpracuje z tutejszym Kołem Gospodyń Wiejskich i Wiejskim Ośrodkiem Kultury współorganizując   prawie wszystkie imprezy.

źródło: UG Ochotnica Dolna

Shares