Czorsztyn- Ski wybuduje kolej linową i trasę rowerową

Budowa czteroosobowej kolei linowej oraz trasy rowerowej typu Single Track to najnowsze inwestycje jakie będą realizowane na terenie resortu przez spółkę Czorsztyn- Ski w Kluszkowcach. Na ich realizację spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

28 stycznia została podpisana umowa na dofinansowanie, którą w imieniu Zarządu spółki Czorsztyn-Ski sp. z o.o podpisali Sławomir Wiącek , Augustyn Groński, przy asyście dyrektora ośrodka Rafała Jandury. Dzięki dotacji już na wiosnę przyszłego roku ruszyć mogą roboty budowlane związane z realizacją nowych atrakcji turystycznych.

W projekcie inwestycji są zarówno atrakcje dla amatorów sportów zimowych, jak również miłośników jazdy na rowerze. W ramach projektu: „ Kraina Śpiącego Wulkanu – III etap rozbudowy całorocznej stacji turystycznej, jako element rozwoju subregionalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 371 561,12 zł, które przeznaczone zostanie między innymi na budowę górnej i dolnej stacji kolei linowej oraz budowę budynku obsługi ruchu turystycznego, dostawę oraz montaż czteroosobowej kolei linowej oraz zakup armatek śnieżnych. Ponadto w ramach inwestycji wybudowana zostanie trasa rowerowa typu Single Track oraz geologiczna ścieżka edukacyjna.

Koszt całkowity projektu oszacowano na 8 559 690,91 zł.

Fot. Czorsztyn- Ski/informacja na podstawie FB Czorsztyn-Ski

Shares