Gmina Czorsztyn uruchamia linię autobusową na trasie Sromowce Niżne – Maniowy

16 sierpnia odbędzie się pierwszy kurs na trasie Sromowce Niżne – Maniowy. Umowa o dopłatę na tej trasie została zawarta między przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych. Kursy będą realizowane do końca bieżacego roku.

Umowa dotyczy dopłaty do realizowanego przez Gminę Czorsztyn zadania, polegającego na prowadzeniu jednej linii komunikacji zbiorowej na trasie Sromowce Niżne – Maniowy. Wojewoda Małopolski przeznaczy na realizację tego zadania kwotę w maksymalnej wysokości wynoszącej 29 952 zł.  

Środki na realizację tego zadania pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Shares