Remontują budynek ośrodka zdrowia w Maniowach

Trwa I etap prac budowlanych związanych z modernizacją wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Maniowach przy ul. Gorczańskiej 6. Roboty budowlane są realizowane w budynku ośrodka zdrowia oraz budynku socjalnym. Przeprowadzany jest także remont nawierzchni utwardzonych parkingu i budowa zewnętrznych pochylni dla osób niepełnosprawny.

W ramach prowadzonych prac wymieniona zostanie w budynku m.in. stolarka okienna i drzwiowa, remonty pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, klatki schodowej, wykonane zagospodarowanie terenu oraz roboty budowlane na zewnątrz budynku. Planowane zakończenie I etapu przebudowy to 10.05.2023 r.

Shares