Otwarcie zmodernizowanej przystani flisackiej w Szczawnicy

20 maja oficjalnie została otwarta zmodernizowana przystań flisacka w Szczawnicy. Modernizacja została zrealizowana w ramach projektu „Flisactwo Nasze Dziedzictwo kulturowe” na które Miasto i Gmina Szczawnica wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Flisaków Pienińskich pozyskali wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski”.

Podczas wydarzenia wystąpiła Kapela Jaworcanie, Chór Flisaków Pienińskich oraz Megitza. Dla turystów i mieszkańców dostępna była regionalna kuchnia, a przed rozpoczęciem występów organizowane były zabawy dla dzieci. Całoś wydarzenia zorganizowało i koordynowało Centrum Kultury, Sportu i Promocji.

Modernizacja przystani flisackiej w Szczawnicy została wykonana w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej”. Miasto i Gmina Szczawnica zrealizowało inwestycję przy współpracy z Lasami Państwowymi na Słowacji oraz sąsiadującą Słowacką Gminą Lesnica. Całkowita wartość projektu to 2 040 763,29 €, a wartość projektu po stronie polskiej wynosi 554 697,56 €.

„W ramach zadania po stronie polskiej – zmodernizowano przystań flisacką oraz tor kajakowy. Wykonano remont murów i schodów – nowe podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami oraz odnowiono istniejące schody. Wymieniono Balustrady, zbudowano Wiaty ekspozycyjne z mapami i informacjami na temat szlaków turystycznych oraz możliwościami pieszych wycieczek i zdjęcia archiwalne z okolic Szczawnicy.. Przeprowadzono remont nabrzeży z betonu – wylanie nowych nabrzeży z betonu szczotkowanego. Zbudowano Tor kajakowy wraz z trybunami, pływające pomosty drewniane. Przystań wyposażono w obiekty małej architektury – stojaki na rowery, stoły i ławki, kosze na śmieci” – informuje na swoim FB Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy.

Fot. CKiP Szczawnica

Shares