Dofinansowanie na przebudowę ul. Krótkiej w Czorsztynie

Ponad 320 tys. zł. dofinansowania otrzymała Gmina Czorsztyn  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Fundusze sa przeznaczone na przebudowę ul. Krótkiej w Czorsztynie.

W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in : frezowanie jezdni, rozebranie istniejącej zniszczonej nawierzchni chodników, parkingu oraz poboczy, budowę kanału technologicznego, wymianę zniszczonych krawężników i obrzeży, wymianę zniszczonych elementów kanalizacji deszczowej, uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymianę i ujednolicenie nawierzchni poboczy i chodników z kostki betonowej brukowej oraz odtworzenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej brukowej

Na realizację tej inwestycji  Gmina Czorsztyn ogłosiła przetarg. Termin zakończenia zadania wyznaczony został na 30.11 2022 r.

Shares