W Szczawnicy będą wydawali żywność najbardziej potrzebującym

W kwietniu jak informuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy przewiduje się dostawę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021. Dystrybucja żywności jest skierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

Żywność będzie wydawana na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności w terminie do 28.03.2022r. powinny zgłosić się do do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, celem wydania skierowania.

Ośrodek czynny w następujących godzinach: pn. 9:00 – 17:00,w pozostałe dni robocze 7:30 – 15:30.

Kryterium dochodowe uprawniające do wydania skierowania:

– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Shares