Trwa przebudowa ul. Polnej w Maniowach

Trwa przebudowa drogi gminnej w Maniowach przy ul. Polnej. Wykonawcą inwestycji jest Firma Usługowo Handlowa Bukowski z Maniów. Wartość oferty brutto wynosi ponad 418 tys. zł.

Zakres inwestycji obejmuje: prace przygotowawcze (tj. oznakowanie drogi na czas robót budowlanych, organizacja i zabezpieczenie obszaru robót budowlanych), prace rozbiórkowe tj. rozebranie istniejącej nawierzchni (częściowo bitumicznej, częściowo żwirowej) oraz jezdni o zmiennej szerokości, prace ziemne tj. korytowanie pod wymianę konstrukcji nawierzchni, prace drogowe tj. odtworzenie podbudowy i nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z prefabrykatów betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami. Termin realizacji przedsięwzięcia do 15.09.2022 r.

Shares