Rozpoczął się remont ulicy Nadwodniej w Sromowcach Niżnych

Ponad 950 tysięcy złotych będzie kosztował remont odcinka 400 metrów ulicy Nadwodniej w Sromowcach Niżnych. Wykonawcą inwestycji jest firma „Bukowski” z Maniów.

Zakres prac dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej – ulicy Nadwodniej na ciąg pieszo-rowerowy i związaną z tym modyfikację istniejącego oznakowania drogi wewnętrznej oraz jej wlotu do drogi powiatowej nr 1638K.

Prace prowadzone są na odcinku 400 m. Istniejący stan zagospodarowania terenu zmieni się w zakresie poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej, zmiany jej przeznaczenia na ciąg pieszo-rowerowy, a także ustalenie jej parametrów geometrycznych oraz korektę położenia połączenia z drogą powiatową 1638K.

Szerokość wyjściowa jezdni projektowanego ciągu to 5,0 m wraz z obustronnymi opaskami kruszywowymi o szerokości zależnej od miejsca dostępnego na działkach. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym do przepuszczalnych opasek z kruszywa i dalej rozsączane w gruncie.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to prawie 80% całej inwestycji i wynosi 761 106,00 zł, wkład własny Gminy Czorsztyn: 190 277,51 zł. Całość inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, ma gotowa w połowie grudnia br.

Fot. UG Czorsztyn

Shares