Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” działa już 4 lata

4 października, aby podsumować 4 lata swojej dotychczasowej działalności i jednocześnie uczcić rocznicę spotkali się członkowie Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi” , który działalność rozpoczął 1 października 2019 roku. Podczas spotkania nie zabrakło podziękowań zarówno dla pierwszego jak i obecnego zarządu klubu. Pierwszym Prezesem Klubu Seniora był Mieczysław Trybulec. Obecnie tę funkcję pełni Jan Ligas.

Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” powstał w 2019 roku.  Grupa Seniorów swoją działalność rozpoczęła w ramach projekty „60+ Nowy Wiek Kultury” realizowanego w Gminie Ochotnica Dolna przez Teatr Nowy w Krakowie przy współpracy z Wiejskimi Ośrodkami Kultury.

Koordynatorami tego projektu byli Dana Bień i Tomasz Kireńczuk. W ramach programu seniorzy trzykrotnie wyjeżdżali na kilkudniowe warsztaty do Janowic. Tam brali udział w różnorodnych zajęciach mających na celu integrację i aktywizację grupy.

Zwieńczeniem projektu było przygotowanie spektaklu „Baby Górą” inspirowanego „Seksmisją” Juliusza Machulskiego, nad którym Seniorzy, wraz z reżyserem Karolem Miękiną, intensywnie pracowali przez kilka miesięcy. W grudniu 2018 roku w ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej, podczas festynu aktywności lokalnej, Seniorzy  wystąpili na scenie ze swoim spektaklem, który oglądało ponad 500 osób! Na scenie zaprezentowali się wówczas Jacek Federowicz oraz Izabela Trojanowska.

Efekty swojej pracy, gminny Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” prezentuje podczas imprez i wydarzeń kulturalnych w Ochotnicy i Tylmanowej. Seniorzy biorą udział w wielu realizowanych przez Gminę Ochotnica Dolna projektach. W tym roku Klub Seniora otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Aktywni +” na zadanie pt. 𝐖𝐢𝐞𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞 𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢 – 𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐰𝐨”, w ramach którego zostały zakupione stroje sportowe, odbyły się zajęcia z nordic walking oraz został zorganizowany wyjazd nad Solinę.

Na podstawie info UG Ochotnica Dolna

Shares