Previous
Next

Wszystkie samochody OSP w Gminie Czorsztyn będą tankowane przy PSZOK w Maniowach

Jak informuje na swojej stronie internetowej Gmina Czorsztyn Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach nabył własny zbiornik do dystrybucji i przechowywania oleju napędowego o pojemności 2 500 litrów. Zbiornik znajduje się przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Maniowach.

„Planowana inwestycja ma na celu zmniejszenie kwoty kosztu zakupu paliwa. Na dzień dzisiejszy cena kupowanego przez ZGK paliwa jest niższa średnio o 60 groszy na 1 litrze. Dodatkowo przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Maniowach został zamontowany zbiornik z płynem AdBlue. Zaplanowano, iż wszystkie samochody Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszty utrzymania i działalności są finansowane przez Gminę Czorsztyn w terminie od 1.02.2022 r. będą tankowane przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Maniowach olejem napędowym oraz płynem AdBlue w celu zmniejszenia kosztów utrzymania” – informują władze gminy. 

Fot. UG Czorsztyn

30. Finał WOŚP już w najbliższą niedzielę – Moje Pieniny

Shares