Previous
Next

882 uczniów skorzystało z możliwości podniesienia kompetencji zawodowych

882 uczniów uczęszczających do szkół na terenie powiatu nowotarskiego skorzystało w minionym, 2021 roku z różnego rodzaju projektów poświęconych rozwojowi kompetencji zawodowych uczniów. Programy te prowadzone są w powiecie nowotarskim od 2017 roku. W ostatnich dwóch latach ich realizacja została znacząco ograniczona przez pandemię koronawirusa.

W roku 2021 w ramach projektów pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w Powiecie Nowotarskim”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowotarskim”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Powiecie Nowotarskim”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w Powiecie Nowotarskim” w 7 szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski, z różnych form wsparcia skorzystało łącznie 882 uczniów. Uczestnicy projektów brali udział w kursach prowadzonych na podstawie zawartych umów przez firmy zewnętrzne oraz kursach prowadzonych przez nauczycieli. Wśród 27 kursów z których skorzystali uczniowie znalazły się:
kurs diagnostyki pojazdowej, AutoCAD, Archicad, bbsługa programu geodezyjnego C-GEO 1, projektant, monter i administrator sieci komputerowych, Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu, programowanie aplikacji internetowych w oparciu o język PHP i bazę danych MySQL, Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych, Tworzenie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej, Profesjonalne systemy alarmowe, sygnalizacje włamania i pożaru oraz systemów telewizji przemysłowej, Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego, Doradztwo zawodowe, Fotografia reklamowa dla techników organizacji reklamy, Fotografia reklamowa w pracy fototechnika, Planowanie przebiegu procesu transportowego, Komputerowe wspomaganie projektowania odzieży, Nagrywanie i montaż filmów video oraz ścieżek audio, Komputerowy skład publikacji DTP oraz wydruk cyfrowy, Kurs magazynowe systemy informatyczne oraz automatyczna identyfikacja towarów, Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, Rysunek żurnalowy, Kurs negocjacji w handlu, Carving, Kurs florystyczny, Kurs dekoracji cukierniczych, Kurs kuchni regionalnej,
Kurs obsługi kas fiskalnych.

Centra Kompetencji Zawodowych umożliwiły uzyskanie szerokiego wachlarza kwalifikacji takich jak: uprawnienia operatora koparki, spawacza, operatora wózków jezdniowych czy też prawo jazdy kat B. Wśród zrekrutowanych uczniów znalazło się 99 osób, które odbyły staże zawodowe we współpracujących ze szkołami przedsiębiorstwach. Każdy z nich odbył 150 godzin stażu, za które przysługiwało stypendium stażowe. Uczniowie otrzymali również niewątpliwą szansę zdobycia cennej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy.

Shares
Previous
Next