Wspólnota Leśno – Gruntowa w Szczawnicy ma nowy zarząd

Podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Szczawnicy, które odbyło się 29 czerwca wybrany został nowy zarząd wspólnoty.

Wybór nowego zarządu poprzedzony został udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Wspólnoty udzielonego absolutorium za 2021 rok w skład którego wchodzili m.in.: prezes Kazimierz Salamon i wice prezes Marian Dziedzina.

Podczas zebrania odbyły się wybory nowego zarządu. Prezesem Wspólnoty został wybrany Adam Zachwieja i wice prezesem Zbigniew Lizoń.

Ustępującemu zarządowi dziękuję za pomoc w bieżących sprawach oraz przychylność dla projektów które Miasto i Gmina Szczawnica realizuje bądź planuje do realizacji przy współudziale wspólnoty. Całemu nowemu zarządowi i życzę powodzenia i wszelkiej pomyślności w kierowaniu Wspólnotą Leśno – Gruntową w Szczawnicy w nowej kadencji.” – powiedział podczas zebrania obecny na nim burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

ica

Fot. FB Grzegorz Niezgoda

Shares