Previous
Next

Nowy Kierownik MGOPS Szczawnica

1 lipca 2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica powołał Monikę Czajkę na Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.

Monika Czajka jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i Pracy Socjalnej a także studia licencjackie na kierunku Praca Socjalna. W ubiegłym roku podjęła naukę w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Od 15 marca 2010 r. do 28 lutego 2019 r. była zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach  na stanowisku pracownika socjalnego. Od 1 marca 2019 r. rozpoczęła pracę w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy – początkowo jako pracownik socjalny, potem starszy specjalista pracy socjalnej. Od 1 lipca 2021 r. była pełniącym obowiązki kierownika MGOPS w Szczawnicy.

źródło: UM Szczawnica

Shares