Uroczystość pogrzebowa Józefa Orkisza ps. ,,Lotny ”

6 marca 2024 roku odbędą się uroczystości pogrzebowe Józefa Orkisza ps. ,, Lotny ”- partyzanta Zgrupowania Partyzanckiego ,,Błyskawica ” i oddziału ,,Wiarusy ”.

Shares