Previous
Next

Szkoły powiatu nowotarskiego w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022

Pozycja szkół prowadzonych przez powiat nowotarski w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022

W styczniu 2022 r. ogłoszone zostały wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022.

W kategorii techników najwyższe miejsce zajęło Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  uzyskując 42 pozycję wśród techników w rankingu ogólnopolskim i 8 pozycję wśród szkół
z województwa Małopolskiego. Uzyskało również znak jakości Złota Tarcza przyznawany dla  200 najlepszych polskich liceów i techników, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości ich pracy. Ponadto Technikum to zajęło 100 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników 2022.

Kolejne technika w rankingu:

Nazwa szkołyMiejsce w rankingu ogólnopolskimMiejsce w rankingu wojewódzkimZnak jakości
Technikum Informatyczne im. Ks. Prof. Józef Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdrój509Złota Tarcza
Technikum im. Prof. Wł. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem21733Srebrna Tarcza
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu im. Władysława Orkana27440Srebrna Tarcza
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu29745Srebrna Tarcza
Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce36857Brązowa Tarcza

Technikum Informatyczne im. Ks. Prof. Józef Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdrój uplasowało się ponadto na 14 miejscu w ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników. W rankingu tym ujęto również  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1, które  zajęło 251 miejsce.

W kategorii liceów ogólnokształcących najwyżej uplasowało się I LO im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu zajmując 24 miejsce w rankingu małopolskim i  261 miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz uzyskując znak jakości Srebrna Tarcza. Ponadto szkoła została ujęta w Rankingu maturalnym: zajmując 260 miejsce.

 Kolejne licea ogólnokształcące w rankingu:

Nazwa szkołyMiejsce w rankingu ogólnopolskimMiejsce w rankingu wojewódzkimZnak jakości
II LO im. Ks. Prof. Tischnera w Rabce-Zdrój31430Srebrna Tarcza
I LO im. E. Romera w Rabce-Zdrój62864Brązowa Tarcza
II LO im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu75271Brązowa Tarcza
LO w Zespole Szkół w Jabłonce im. Bohaterów WesterplattePowyżej 1000100
LO im. S. Żeromskiego w Krościenku nad DunajcemPowyżej 1000115

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Szczegółowe informacje www.perspektywy.pl

Serdeczne gratulacje dla wszystkich szkół za osiągnięte wyniki, które świadczą o bardzo dobrej pracy nauczycieli, uczniów i dyrektorów tych placówek. 

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Shares