Previous
Next

Renowacja kapliczki Matki Boskiej Śnieżnej w Grywałdzie

W Grywałdzie przy ul. Pienińskiej trwa remont zabytkowej kapliczki Świętego Marcina, (pw. Matki Boskiej Śnieżnej). Wewnątrz kapliczki, w absydzie, znajduje się drewniany neogotycki ołtarz o silnym ludowym (góralskim) charakterze wykonany przez miejscowego artystę Jakuba Potaśnika.

W ołtarzu jest płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ujęta w drewnianą ramę zakończoną trójkątnie. Kaplica posiada wartość artystyczną i historyczną. Jest bardzo ważnym elementem życia lokalnych społeczności, miejscem modlitw podczas obrzędów religijnych np. majówki, a także obiektem charakterystycznym małej architektury sakralnej w naszym regionie. Jego powstanie datuje się na I poł. XIX wieku.

W ramach prac budowlano-konserwatorskich planuje się powstrzymanie postępującej degradacji obiektu oraz przywrócenie walorów kapliczki. Prace przewidują:

1.Wnętrze obiektu: podłoga- impregnacja i zabezpieczenie; ściany -, remont w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej ścian i sklepienia; sufit – remont sufitu deskowego w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej; wyposażenie i elementy konserwatorskie- konserwacja ołtarza, oraz inne prace ujęte w programie prac konserwatorskich,

2. Zewnętrze obiektu: dach- wymiana pokrycia dachowego, sygnaturka i elementy okuć dachowych, dekowanie i elementy ozdobne; ściany: remont w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej ścian, remont profilu okapowego, oraz inne prace ujęte w programie prac konserwatorskich,

Obecnie po demontażu ołtarza i przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej wykonano dodatkowe badania stratygraficzne i przystąpiono do zabiegów konserwatorskich. Wykonano miejscowe wzmocnienia, dezynfekcję i dezynsekcję. Następnie przeprowadzono trójstopniową, impregnację strukturalną mieszaniną żywic w rozpuszczalnikach aromatycznych.

Uzupełniono wszystkie ubytki w strukturze ołtarza oraz w detalu snycerskim. Usunięto metodami mechanicznymi, przy użyciu skalpeli (ze wspomaganiem chemicznym) wszystkie szkodliwe nawarstwienia – woski, wtarty brud oraz wszystkie niefachowe przemalowania. Rozpoczęto uzupełnienia podkładów pod polichromię i złocenia.

Wszystkie prace remontowe prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z opracowanym Programem Prac Konserwatorskich.

źródło: UG Krościenko nad Dunajcem

Shares