Radni wystąpili z rezolucją o przywrócenie kontraktu dla nowotarskiego szpitala w zakresie programu profilaktyki raka piersi

Rada Powiatu przyjęła także rezolucję w sprawie przywrócenia w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu kontraktu w zakresie realizacji etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi. Jak wynika z treści rezolucji Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu od wielu lat realizował etap podstawowy programu profilaktyki raka piersi zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209). Od kilku lat, mimo dostępności odpowiedniego personelu, jedną z przeszkód znacznie utrudniających prowadzenie programu profilaktyki raka piersi był posiadany przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu sprzęt. Będący na wyposażeniu PSzS im. Jana Pawła II w Nowym Targu aparat Siemens Mammomat 1000, funkcjonował ponad 20 lat i było to urządzenie w pełni analogowe. Awaryjność urządzenia w ostatnich latach wpływała negatywnie zarówno na liczbę wykonywanych badań jak i średni czas oczekiwania na jego realizację. Dzięki staraniom Dyrekcji, w 2021 r. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 600 000,00 zł na wymianę aparatu. Nowy w pełni cyfrowy mammograf oferuje nieporównywalnie lepszą jakość zdjęć i większe bezpieczeństwo dla pacjentek.

Jednym z wymogów realizacji programu, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209), jest  posiadanie przez podmiot leczniczy pozytywnego wyniku audytu klinicznego wykonywanych zdjęć, przeprowadzanego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w Warszawie. Przeprowadzony audyt kliniczny brał pod uwagę zdjęcia wykonywane na starym aparacie Siemens Mammomat 1000. Należy podkreślić, iż w okresie objętym audytem była już podpisana umowa na dostawę i montaż nowego urządzenia. Instalacja cyfrowego mammografu rozpoczęła się w dniu 8 września 2021 roku, zaś w dniu 6 grudnia 20021 r. Pracownia Mammografii wznowiła swoją działalność. Jednakże pomimo posiadania najwyższej jakości instrumentu, konsekwencją negatywnego wyniku audytu klinicznego było wypowiedzenie umowy na realizację programu profilaktyki raka piersi zawartej przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Dodatkowo skutkiem wypowiedzenia umowy jest brak możliwości uzyskania nowego kontraktu na realizację programu profilaktyki raka piersi przez okres 5 lat.

Sytuacja ta jest w ocenie Radnych Powiatu Nowotarskiego niedopuszczalna i całkowicie niezrozumiała, gdyż wynika z przepisów nie uwzględniających nie tylko sytuacje epidemiczną w Polsce ale także z uwagi na fakt, iż podczas przeprowadzonego audytu nie brano pod uwagę wymiany samego aparatu. Rozwiązanie umowy z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, spowoduje drastyczne ograniczenie dostępności do badań przesiewowych dla mieszkanek tak Powiatu Nowotarskiego jak i Tatrzańskiego, gdyż dla obu tych powiatów Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu jest jedynym podmiotem leczniczym zapewniającym dostęp do badań mammograficznych.

źródło: UM Nowy Targ

Shares