Pienińska czytanka w Sromowcach Wyżnych

3 października br. w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych realizowany był projekt pn. Pienińska czytanka. Teksty w gwarze charakterystycznej dla Sromowiec Wyżnych i Sromowiec Niżnych czytali: Zofia Plewa z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Niżnych i Stanisław Górecki, artysta ze Sromowiec Wyżnych.

Opiekę merytoryczną sprawowała pani prof. Anna Mlekodaj, znana regionalistka i ekspert literatury i kultury Podtatrza. Pani Profesor jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu gwary, kultury i literatury w różnych jej aspektach. Wydawało by się, że ze względu na bliskie sąsiedztwo, wymowa niczym się nie różni. Tym czasem okazuje się, że w Sromowcach Wyżnych charakterystyczna jest tzw. wąska wymowa.

Przykładem różnic w wymowie będą wyrazy typu zymby, (zęby) czy strzympy (frędzle) podczas gdy mieszkańcy Sromowiec Niżnych wymawiają to inaczej: zomby, strzompy. Z pewnością na różnorodność gwary pienińskiej, zarówno górali szczawnickich jak i górali pienińskich, duży wpływ mają naleciałości językowe, pochodzące ze Słowacji czy terenów połemkowskich – Rusi Szlachtowskiej.

źródło: UG Czorsztyn

Shares