Previous
Next

Parking Park&Ride przy ul. Kościuszki oddany do użytku

20 stycznia został udostępniony do użytku Parking Park&Ride przy ul. Kościuszki w Nowym Targu. Inwestycja polegająca na budowie parkingu dwupoziomowego przy ul. Kościuszki w Nowym Targu zrealizowana została w trybie zaprojektuj i wybuduj w wyniku czego powstał obiekt o łącznej powierzchni 1 900 m2 z funkcją „Park&Ride”, który ma służyć pozostawieniu samochodów prywatnych i korzystaniu z transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania powstał garaż otwarty, dwukondygnacyjny w ilości 113 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla rowerów oraz motocykli. Całość inwestycji związana była również z przebudową układu drogowego ul. Kościuszki i przebudową zjazdów. Przebudowana została zatoka autobusowa zlokalizowana przy ul. Kościuszki na wysokości powstałego Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa parkingu 3933,15m2 na dwóch poziomach.

Całkowita Wartość Zadania to 2 790 000,00 zł. (2 268 292,00 netto). Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski to 1 669 755,82 zł. Wkład własny Miasta Nowy Targ 598 536,18 zł.

źródło: UM Nowy Targ

Shares