Previous
Next

Nielegalny pobyt Uzbeków

Wczoraj funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem przeprowadzili kontrolę legalności pobytu w m. Jabłonka (powiat nowotarski). W związku z tym, iż dwaj obywatele Uzbekistanu w wieku 47 i 45 lat przebywali na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu na to terytorium i pobytu, zostali zatrzymani.

Funkcjonariusze podczas patrolu zauważyli dwóch cudzoziemców, którzy zwracali na siebie uwagę poprzez posiadanie ogromnego bagażu.  Po dokładnym sprawdzeniu ustalono, że cudzoziemcy wjechali do Polski tuż po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie przez przejście graniczne w Przemyślu, więc na podstawie art. 32 ustawy o cudzoziemcach zezwolono im na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni. Mężczyźni postanowili wykorzystać sytuację wojny na Ukrainie i nie zamierzali opuścić terytorium naszego kraju. Zostali wylegitymowani podczas przeprowadzki do Jabłonki, gdzie zamierzali podjąć zatrudnienie w jednej z lokalnych firm.    

Niestety obywatele Uzbekistanu nie podjęli żadnych kroków, aby zalegalizować swój pobyt w Polsce. Nieprzerwanie od momentu wjazdu przebywali w RP, przekraczając dopuszczalny okres 15 dni. W związku z powyższym, Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał wobec każdego z cudzoziemców decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 6 miesięcy.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Shares