Nauczyciele nagrodzeni w Dniu Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej był doskonałą okazją do wyróżnienia i nagrodzenia nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czorsztyn. Tegoroczna uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

Podczas spotkania z władzami gminy nagrody wójta otrzymali:
Karolina Wróbel-nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych,
Paulina Nowak-nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych,
Michał Hałabura-nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach
Iwona Łużny- nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach,
Krzysztof Nosal-dyrektor Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych,
Maria Mikołajczyk-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach,
Joanna Workowska-dyrektor Szkoły Podstawowej im. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych,
Jadwiga Wolska-dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach.

Fot. UG Czorsztyn

Shares