Previous
Next

Letnie Manewry OSP Gminy Łapsze Niżne

30 lipca na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Krościenko nad Dunajcem odbyły się „LETNIE MANEWRY” wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Łapsze Niżne oraz dwóch jednostek gminy Czorsztyn: OSP Czorsztyn i OSP Kluszkowce, Służby Leśnej, Posterunku Straży Leśnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Targu.

Podczas manewrów przećwiczono m.in. zapoznanie się z terenem, współdziałanie jednostek OSP oraz służby leśnej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych, budowę punktów czerpania wody na potokach oraz budowę linii  głównych oraz gaśniczych.
Strażacy ćwiczyli także dowożenie i przepompowywanie  wody podczas pożaru, gaszenie pożaru lasu oraz udzielanie przed medycznej pomocy strażakom którzy zostali poszkodowani podczas akcji ratowniczo- gaśniczej.

Celem głównym manewrów było nabycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia pożaru lasu. Przypomnienie i udoskonalenie systemu dostarczania  wody metodą dowożenia przepompowywania oraz budowa punktów czerpania wody na leśnych potokach. Budowa linii  głównych  oraz gaśniczych w trakcie prowadzonych działań gaśniczych.

Ćwiczenia organizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Łapsze Niżne przy wsparciu Gminy Łapsze Niżne oraz Lasów Państwowych. Całością ćwiczeń dowodził i koordynował  działania wszystkich jednostek i służb współdziałających Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapszach Niżnych – dh Józef Sowa 

Fot. UG Łapsze Niżne

Shares