Previous
Next

Łapszanka walczy o tytuł „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi”

Łapszanka jest jednym z 14 sołectw, które znalazły się w drugim etapie konkursu Województwa Małopolskiego w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2022”.

Zgłoszenie do konkursu zostało przygotowane przez pracowników urzędu  gminy  we współpracy z  Mieszkańcami   Łapszanki i otrzymało pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

19 maja 2022 r.  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej. Przedstawiciele sołectwa w osobach Pani Justyny Swoczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Łapszance, Pana Krzysztofa Cipta strażaka z OSP Łapszanka, współzałożyciela  zespołu regionalnego Lotry oraz Ewelinki i Igora Sołtys z dziecięcego zespołu Torecki   dokonali bezpośredniej prezentacji swojej miejscowości.

Materiałem pomocniczym był film, będący podsumowaniem  wszelkiego rodzaju działań podejmowanych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, integracji i wzmacniania tożsamość lokalnej wsi Łapszanka. 

Film powstał w rekordowo krótkim czasie, przy zaangażowaniu bardzo wielu osób. Współpraca mieszkańców  Łapszanki w dostarczaniu  materiałów wykorzystanych w nagraniu, a także zaangażowanie przedstawicieli instytucji, działających na rzecz sołectwa, zaowocowały  wizualizacją, którą prezentujemy Państwu poniżej.

Ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody w konkursie, w formie pomocy finansowej dla gminy, na terenie której znajduje  się wyróżnione sołectwo, zapadnie początkiem lipca.

O tytuł „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi” ubiegają się także  sołectwa Gminy  Zabierzów, Gołcza, Wiśniowa, Nowy Wiśnicz, Nowe Brzesko, Zielonki, Brzeszcze, Stary Sącz, Pleśna, Lipnica Murowana, Koszyce, Tarnów, Gnojnik.

Łapszanka – YouTube

źródło: UG Łapsze Niżne

Shares