Previous
Next

Blisko 5 milionów złotych dofinansowania dla Szczawnicy na rewitalizację centrum uzdrowiska

4,9 mln. zł. dofinansowania zdobyło Miasto i Gmina Szczawnica na rewitalizację centrum uzdrowiska Szczawnica w ramach poprawy infrastruktury i rewitalizacji miasta. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 5milionów złotych, w tym wkład własny gminy w wysokości 100 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2024 roku.

W ramach planowanej inwestycji modernizacji zostaną poddane ciągi komunikacyjne zarówno piesze jak i samochodowe na terenie uzdrowiska. Stworzona zostanie  infrastruktura do obsługi transportu zbiorowego oraz nastąpi poprawa walorów estetycznych poprzez przebudowę obiektów architektury miejskiej w tym obszarze w tym również fontanny na Placu Dietla.

„W ramach inwestycji planuje się przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ulicy Zdrojowej oraz samej ulicy jak również dojścia do kościoła parafialnego od strony tej ulicy. Roboty polegać będą wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni betonowych – kostka brukowa, uzupełnieniu warstw podbudowy, ułożeniu nowych obrzeży i krawężników, ułożeniu nowej kostki brukowej, montaż elementów małej architektury. Przebudowa schodów polegać będzie również na dostosowaniu ich do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia wykonana w ciągu komunikacyjnym z betonu płukanego podlegać będzie tylko pracom remontowym typu – piaskowanie, groszkowanie. Poza tym na początku ulicy Zdrojowej planuje się realizację przystanku dla autobusów, busów i taksówek w miejscu istniejącego parkingu, a zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa miejsc i zadaszeń dla pasażerów, budowa szaletów publicznych” – informuje na swoim FB burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Shares
Previous
Next