Previous
Next

Jakub i Kacper uczniowie „Goszczyńskiego” zakwalifikowali się do Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Dwóch uczniów „Goszczyńskiego” : Jakub Skalny (kl.IIA) oraz Kacper Błachut (kl.IIIA) zakwalifikowało się do VI edycji Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich, zajęć dla uczniów z Polski południowej przygotowujących się do udziału w olimpiadach informatycznej i matematycznej.

Cykl spotkań obejmuje zajęcia z matematyki i informatyki, prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, wśród nich wielu laureatów olimpiad matematycznej i informatycznej. Do udziału w warsztatach kwalifikowani są najlepsi uczniowie mający znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Od roku akademickiego 2017/18 Wydział Matematyki i Informatyki UJ obejmuje swoją opieką najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów liceów głównie z Polski południowej, przydzielając licealistom tutorów, którzy pomogą im w rozwoju ogólnej kultury matematycznej.

 Ponadto w tym roku akademickim jednym z wyróżnionych uczniów jest właśnie Kacper Błachut, na co dzień uczący się pod opieką mgr Joanny Trybuły. Tutoring opiera się na indywidualnych spotkaniach i zdalnym kontakcie i skierowany jest do uczniów o najwyższym potencjale matematycznym, udokumentowanym wybitnymi osiągnięciami, dla których tradycyjne kółka zainteresowań oraz warsztaty olimpijskie są już niewystarczające. Opieki naukowej nad Kacprem podjął się dr Tomasz Kowalczyk – pracownik naukowy UJ, absolwent naszego Liceum im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu.

źródło: Powiat Nowotarski

Shares
Previous
Next