Previous
Next

20-lecie działalności Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych

23 maja miały miejsce obchody jubileuszu 20-lecia działalności Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji byłych i obecnych członkiń KGW w Sromowcach Wyżnych w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Sromowcach Wyżnych.

Izba Regionalna to miejsce, którym na co dzień opiekują się Panie z KGW Sromowce Wyżne. To miejsce gdzie gromadzi się sprzęty, wyposażenie i dokumenty dotyczące historii i tradycji regionu. Panie organizują tu warsztaty, spotkania i lekcje historii. Dzięki ich zaangażowaniu lokalna społeczność ma świetną okazję do pogłębiania swojej wiedzy i doświadczenia praktycznego związanego z dziedzictwem kulturowym.

Izba Regionalna stanowi istotny most pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, umożliwiając przekazywanie wiedzy i tradycji z pokolenia na pokolenie. Podtrzymywanie relacji międzypokoleniowych jest kluczowe dla zachowania tożsamości kulturowej i społecznej regionu, a dbanie o dziedzictwo kulturowe gwarantuje, że przyszłe pokolenia będą miały dostęp do bogatej historii i tradycji swoich przodków.

Panie z Izby Regionalnej aktywnie zaangażują się we współpracę z różnymi instytucjami kultury, artystami, szkołami i organizacjami. Dzięki temu mogą zaoferować szeroki wachlarz różnorodnych wydarzeń i zajęć, które przyciągają zarówno młodszych, jak i starszych uczestników. Swoimi działaniami starają się promować dziedzictwo kulturowe i zachęcają społeczność lokalną do zaangażowania się w życie kulturalne i edukacyjne regionu.

Jubileusz 20-lecia działalności Izby Regionalnej stał się okazją do spotkania i podsumowania dotychczasowej działalności. O początkach powstania Izby Regionalnej opowiadała m.in. była przewodnicząca KGW Stanisława Krupa.

Na obchodach pojawili się przedstawiciele władz lokalnych, radni Gminy Czorsztyn, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Czorsztyn, reprezentanci lokalnych stowarzyszeń i organizacji, p. Jerzy Regiec, prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, delegacja członków OSP Sromowce Wyżne, członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sromowce Wyżne, ks. Proboszcz Rafał Jurczasiak, Jadwiga Kobylarczyk ze Szkoły Podstawowej im. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych, Franciszek Górecki, sołtys wsi Sromowce Wyżne, prezes ZEW Niedzica S.A. Leszek Bajorek-Fijałkowski, Natalia Niemiec ze Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Zespół Regionalny „Mali Maniowianie” z Maniów, prowadzony przez p. Katarzynę Dobrzyńską.

Podziękowania za zaangażowanie i działalność oraz życzenia kolejnych wspaniałych jubileuszy i nieustającej pasji w działaniach promujących dziedzictwo kulturowe i podtrzymywanie wspaniałych tradycji złożyły Aneta Markus – Wójt Gminy Czorsztyn oraz Paulina Peciak, p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Czorsztyn.

źródło: UG Czorsztyn

Shares