Previous
Next

Żeromski zaprasza w swoje mury. Rozpoczął się nabór do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem zaprasza ósmoklasistów do kontynuacji nauki w swojej placówce. W nowym roku szkolnym 2022/23, oprócz naszych tradycyjnych profili, zostanie otwarta pierwsza w Polsce klasa o profilu turystyczno – językowym, pod patronatem PTTK.

Klasa powstała na podstawie porozumienia, podpisanego 2 marca 2022 roku, pomiędzy Powiatem Nowotarskim, Zarządem Głównym PTTK, Oddziałem Pienińskim PTTK w Szczawnicy oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Jak zapisano w preambule Porozumienia, intencją zawierających je stron, jest współdziałanie w celu stworzenia warunków do rozwijania wśród uczniów Szkoły szczególnego umiłowania regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, poznawania historii, folkloru, tradycji, przyrody i geografii tego regionu, zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów górskich, rozwijania pasji krajoznawczych, a także tworzenie podstaw umożliwiających uczniom w przyszłości pełnienie ról w szeroko rozumianej działalności turystycznej – przy wykorzystaniu tradycji oraz dorobku merytorycznego i ideowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Rozszerzenia w tej klasie, to język angielski, geografia, język niemiecki/matematyka (do wyboru). Nowością będzie realizacja wychowania fizycznego w postaci wycieczek krajoznawczo – turystycznych.

Shares
Previous
Next