Zakaz kąpieli w Jeziorze Czorsztyńskim i Dunajcu

Władze Gminy Czorsztyn informują o zakazie kąpieli na w obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714):

1.Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.

2.Nie wolno kąpać się w istniejących na terenie gminy Czorsztyn: Jeziorze Czorsztyńskim, zbiorniku wyrównawczym Sromowce Wyżne, rzece Dunajec i innych ciekach wodnych.

3.Kąpiel dopuszczalna jest tylko w wyznaczonych obszarach wodnych odpowiednio oznakowanych i strzeżonych przez ratowników wodnych.

4.Korzystanie ze zbiorników wód powierzchniowych objętych zakazem kąpieli jest nielegalne i może być przyczyną utraty zdrowia lub życia.

5.Stosować się do znaków umieszczonych przez administratorów (użytkowników, dzierżawców) obszarów wodnych objętych zakazem kąpieli.

Informujemy, że na terenie Gminy Czorsztyn brak jest czynnych kąpielisk.

źródło: UG Czorsztyn

Shares