Previous
Next

Wójt i najmłodsza radna Rady Gminy Ochotnica Dolna u Prezydenta RP Pałacu Prezydenckiego

24 maja na zaproszenie Andrzeja Dudy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna i Magdalena Chryczyk najmłodsza Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W uroczystościach wzięli również udział samorządowcy ze wszystkich szczebli politycznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  doświadczeni samorządowcy, jak i młodzi radni, którzy po kwietniowych wyborach otrzymali mandat po raz pierwszy.

Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną, którą prezydent Duda otworzył przypomnieniem o historycznym wydarzeniu sprzed 34 lat. Wówczas, po raz pierwszy w historii, odbyły się w Polsce wolne wybory gminne. Prezydent podkreślił znaczenie tego wydarzenia jako kamienia milowego w budowie demokratycznych struktur w naszym kraju.

Dzisiejsze święto to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie o fundamentalnej roli samorządów w naszym systemie państwowym oraz podziękować wszystkim, którzy na co dzień wkładają ogromny wysiłek w rozwój naszych lokalnych społeczności. W swoim przemówieniu Prezydent szczególnie mocno podziękował za ciężką pracę, zaangażowanie i oddanie, jakie samorządowcy wkładają w swoje obowiązki, służąc mieszkańcom swoich gmin, miast i województw. Prezydent zwrócił również uwagę na wyjątkową solidarność  i wsparcie, jakie polskie samorządy okazały Ukraińcom uciekającym przed wojną. Poprosił również o kolejne lata służby, ponieważ „Polska bardzo tej działalności potrzebuje”. – Każda Wasza mała ojczyzna jest częścią naszej wielkiej Ojczyzny – Polski – podkreślił Prezydent RP.

Spotkanie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego było nie tylko okazją do uczczenia Dnia Samorządu Terytorialnego, ale również do integracji i budowaniu silnych więzi między samorządowcami z różnych regionów Polski. Była to okazja również do spotkania Tadeusza Królczyka Wójta Gminy Ochotnica Dolna z najmłodszymi radnymi zarówno powiatowymi jak i radnymi gmin z terenu Podhala.

Po oficjalnej części uroczystości, goście mieli okazję uczestniczyć w mniej formalnych rozmowach oraz wymieniać doświadczenia i pomysły dotyczące przyszłości polskich samorządów. Nasz Wójt w krótkiej rozmowie z Prezydentem miał okazję omówić przyszłe plany związane z Gminą Ochotnica Dolna.

źródło: UG Ochotnica Dolna

Shares