Więcej kursów z Ochotnicy do Nowego Sącza, Szczawnicy i Nowego Targu

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie rozwiązania, dzięki którym zwiększy się liczba kursów do Nowego Targu, Nowego Sącza i Szczawnicy.

W Nowym Roku uruchomionych zostało 5 kursów dziennie w dni robocze z Nowym Sączem przez Stary Sącz. Dodatkowo udało się zorganizować aż 4 takie kursy w soboty i 3 w niedziele i święta.

Utworzonych zostało do Nowego Targu aż 11 kursów w dni robocze i 6 w soboty oraz 3 w niedziele! Ponadto rozbudowana została siatka lokalnych połączeń w samej Gminie Ochotnica Dolna.

Podsumowanie połączeń obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023:

  • NOWY TARG: 11 kursów dziennie w dni robocze, 6 kursów w soboty i 5 w niedziele i święta
  • NOWY SĄCZ (przez STARY SĄCZ): 5 kursów dziennie w dni robocze, 4 kursy w soboty i 3 w niedziele i święta (Przystanki w Starym Sączu: 1/Centrum Przesiadkowe 2/Rynek 3/ul. Piłsudskiego (NŻ) 4/ul. Piłsudskiego II(NŻ))
  • SZCZAWNICA: 5 kursów dziennie w dni robocze, 2 kursy w soboty, niedziele i święta

UWAGA!

Dodatkowo rozbudowaliśmy siatkę połączeń na samym terenie gminy:

  • 8 kursów dziennie na linii Kłodne Tylmanowa – Ochotnica Dolna – Ochotnica Górna Ustrzyk
  • Młynne – 5 kursów dziennie
  •  Jamne – 5 kursów dziennie
  •  Jaszcze 3 kursy dziennie (pilotaż na 2023 r.)

Poniżej znajdują się nowe rozkłady jazdy.

Rozkład jazdy:

Szczawnica-Nowy-Targ-1.pdf (ochotnica.pl)

Nowy Sącz – Nowy Targ

Shares