Previous
Next

Urząd Miasta w Nowym Targu informuje o zmianie rachunków bankowych

od 1 stycznia 2023 r. funkcjonować będą nowe rachunki bankowe, do dokonywania wpłat należności z tytułu:

1. Opłata skarbowa: 20 1240 6292 1111 0011 2118 2790

2. Czynsze – najem, dzierżawy, opłata targowa, opłata za zajecie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, zezwolenia – alkohol:

87 1240 6292 1111 0011 2118 4882

3. Dochody budżetu: 31 1240 6292 1111 0011 2118 5599

Rachunek 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 zostanie zamknięty z dniem 30 grudnia 2022 r.

źródło: UM Nowy Targ

Shares