Previous
Next

W Szczawnicy można już składać wnioski o świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Jak informuje na swojej stronie internetowej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy osób ubiegające się o świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy mogą już składać stosowne wnioski.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu.
Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).
Świadczenie jest przyznawane na wniosek, a załączniki do wniosku stanowią Karty osób przyjętych do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.
Wniosek należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy.Godziny otwarcia;poniedziałek: 9.00 – 17:00, wtorek-piątek: 7:30 – 15:30

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie (zarówno dorosłą jak i dziecko).

Świadczenie przysługuje na okres maksymalnie 60 dni.

Według art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r, poz. 830) okres 60 dni liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nie od daty faktycznego zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania. Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może dokonać weryfikacji złożonego wniosku a także warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W celu weryfikacji w rubryce wniosku “Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji o rodzaju lokalu (mieszkanie/dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym.

źródło: MGOPS w Szczawnicy

Shares