Previous
Next

Uchodźcy z Ukrainy uczą się języka polskiego

W Gminie Ochotnica Dolna odbywają się lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy mieszkających w Ochotnicy i Tylmanowej. Zajęcia prowadzą nauczycielki języka polskiego Maria Konopka i Kunegunda Cebula.

Na przeprowadzenie lekcji języka polskiego Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy” na realizację zadania pt. „Edukacja szansą dla uchodźców z Ukrainy”. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym.

Imigranci przebywający na terenie Gminy Ochotnica Dolna, pochodzą w większości ze wschodnich obszarów Ukrainy, na których to głównie toczy się konflikt zbrojny. We wschodniej części Ukrainy, w przeciwieństwie do zachodniej, język polski nie jest używany. Dlatego Ukraińcy potrzebują lekcji języka polskiego.

W ramach prowadzonych zajęć Ukraińcy otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci materiałów biurowych oraz książek.  „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.
źródło: UG Ochotnica Dolna

Shares