Previous
Next

Prelekcja na temat handlu ludźmi w Sromowcach Wyżnych

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusz z Placówki SG w Zakopanem spotkał się z ósmoklasistami ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych. Zajęcia profilaktyczne z uczniami obejmowały podstawowe wiadomości z zakresu handlu ludźmi.

W trakcie prelekcji – tuż przed wakacjami i związanymi z nimi wyjazdami zagranicznymi – przybliżone zostały młodym ludziom zagrożenia związane z handlem ludźmi. Podczas wykładu podkreślono, na co zwracać uwagę, żeby nie stać się ofiarą handlu ludźmi.  Wskazano kogo dotyczy ten przestępczy proceder, jakie są typy wykorzystywania ofiar i jakie istnieją grupy ryzyka. Szczególny nacisk położono na zaznajomienie młodzieży z możliwymi rozwiązaniami, w przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą handlu ludźmi. Wskazano również konkretne miejsca i kontakty, gdzie można uzyskać pomoc. Poinformowano o serwisie informacyjno-edukacyjnym MSWiA, poświęconym problematyce handlu ludźmi www.handelludzmi.eu .

Dodatkowo zakopiański funkcjonariusz omówił realizowane przez Straż Graniczną zadania, zwracając szczególną uwagę na działania podejmowane na południowej granicy RP. Zapoznał także młodych ludzi z procedurami naboru do służby przygotowawczej w formacji.

Dużym zainteresowanie cieszył się przywieziony przez funkcjonariusza sprzęt, wykorzystywany przez Straż Graniczną w codziennej służbie.

Shares