Previous
Next

Trwają starania o ustanowienie Świętej Kingi patronką Krościenka nad Dunajcem

Święta Kinga już od dawien dawna jest związana z Krościenkiem nad Dunajcem, a mieszkańcy od niepamiętnych czasów uważają ją za nieformalną patronkę miejscowości. Jest tu bardzo mocny Jej kult. Początkiem roku rozpoczęto starania, aby została uznana przez władze kościelne oficjalną patronką królewskiego Krościenka nad Dunajcem.

Władze gminy na czele z wójtem Janem Dydą i jego zastępcą Tadeuszem Topolskim oraz z dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Józefem Szałwią spotkały się z ks. biskupem diecezji tarnowskiej doktorem Andrzejem Jeżem, aby przekazać mu oficjalne dokumenty, w tym uchwałę Rady Gminy „w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętej Kingi Patronką miejscowości”, z prośbą o dalsze ich procedowanie. Podczas spotkania omówiono dalsze działania.

Zgodnie z procedurą dokumenty zostaną przedstawione już jesienią na Konferencji Episkopatu Polski, a następnie przekazane wraz z opinią do Dykasterii Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie. W spotkaniu uczestniczył też ks. proboszcz Henryk Homoncik, dziekan Dekanatu Krościenko nad Dunajcem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już w przyszłym roku św. Kinga może stać się oficjalną Patronką Krościenka nad Dunajcem, gdzie ma swą ulicę, kaplicę, a także Sanktuarium w grocie w pobliżu Zamku Pienińskiego, gdzie 24 lipca odbywa się ku Jej czci odpust.

Skąd pomysł, aby rozpocząć starania o przyznanie miejscowości oficjalnego patronatu Św. Kingi? Otóż to sami mieszkańcy od lat uważali, że Krościenko nad Dunajcem jest miejscowością, która była ważna w życiu Świętej. To tu o Niej powstawały wiersze, opowieści, legendy, malowano też obrazy tej wyjątkowej Księżnej. Święta Kinga była obecna przez wieki w życiu Krościenka, któremu prawa miejskie na prawie magdeburskim już w 1348 roku nadal król Kazimierz Wielki.

Nawiązując do tych wartości historycznych i kulturowych Centrum Kultury i Promocji przygotowało niezbędne dokumenty wraz z uzasadnieniem uchwały dla Rady Gminy. Radni jednogłośnie ją podjęli, wyrażając tym samym wolę, aby św. Kinga stała się Patronką Krościenka nad Dunajcem, a dzień 24 lipca stał się Jej oficjalnym świętem. Upoważnili oni też Wójta Gminy Jana Dydę i przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Gabrysia do wystąpienia do Kurii Diecezji do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża o wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia św. Kingi Patronką miejscowości. W tym samym czasie i zgodnie z Radą Gminy, stosowne decyzje podjął ks. proboszcz Henryk Homoncik, dziekan dekanatu Krościenko nad Dunajcem.

źródło: UG Krościenko nad Dunajcem

Shares