Previous
Next

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony także na Podhalu

U podnóży gór, na dnie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej znajdują się największe w tej części Europy, kompleksy torfowisk wysokich. Święto Mokradeł obchodzone 2 lutego jest okazją by ten fakt uświadamiać, zwłaszcza że Nowy Targ może pochwalić się, obecnością w jego granicach jednego z najstarszych, torfowiskowych rezerwatów przyrody w Polsce.

Zarządzany przez nowotarskie nadleśnictwo obiekt,  został  9 maja 2018 roku  wpisany na prowadzoną przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej, listę obszarów wodnobłotnych mających międzynarodowe znaczenie. To ogromne wyróżnienie, ponieważ na liście znajduje się zaledwie 19 takich obiektów z terenu Polski. Na świecie jest ich 2436. Podpisana 2 lutego 1971 roku w Ramsar w Iranie Konwencja,  jest najstarszym międzynarodowym porozumieniem podpisanym  w celu ochrony terenów mokradłowych na świecie. Data podpisania Konwencji stała się przyczynkiem do ogłoszenia 2 lutego Światowym Dniem Mokradeł.

Święto Mokradeł jest świętem naszego miasta nie tylko z racji położenia w jego obrębie rezerwatu Bór na Czerwonem, ale także z racji faktu, że rezerwat został utworzony w wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Miasta Nowego Targu w 1925 roku, a osobą, która jako pierwsza, postulowała o powołanie rezerwatu był Edward Lubicz – Niezabitowski, dyrektor nowotarskiego gimnazjum (obecnie Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego), który za zasługi na rzecz miasta został w 1921 roku uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu. W wyniku jego postulatów Rada Miasta Nowego Targu utworzyła w 1925 roku.

Powierzchnia torfowisk stale maleje a ich stan się pogarsza. Tylko na przestrzeni ostatnich stu lat ich obszar zmalał o połowę. Fakt ten skutkuje w środowisku zwiększeniem zagrożenia powodziowego, zmniejszeniem retencji, obniżeniem poziomu wód gruntowych, zmniejszeniem dostępności wody  dla mieszkańców. Są to dane, które powinny nas przerażać i motywować do natychmiastowych działań by je ratować.

źródło: UM Nowy Targ

Shares