Previous
Next

„Stop przemocy wobec dzieci” – cykl spotkań profilaktycznych na terenie gminy Łapsze Niżne

W dniach 17 i 18 października 2022 r., w ramach kampanii „Stop przemocy wobec dzieci”  z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, na terenie gminy Łapsze Niżne odbył się cykl spotkań edukacyjno-profilaktycznych z autorytetem w dziedzinie prawa – Sędzią Anną Marią Wesołowską. Poszczególne spotkania były zaadresowane zarówno do specjalistów, psychologów szkolnych, dyrektorów i kuratorów jak również dla uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich mieszkańców z terenu gminy zainteresowanych tematyką współczesnych zagrożeń oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Postać Sędzi Anny Marii Wesołowskiej znana jest z paradokumentu ,,Sędzia Anna Maria Wesołowska”.  Jest ona  nie tylko postacią telewizyjną, ale przede wszystkim doświadczoną sędzią która przez  40 lat orzekała w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi. W ostatnim tygodniu z  udziałem tego wyjątkowego gościa przeprowadzone zostały cztery  spotkania edukacyjno- profilaktyczne, które stanowiły zarówno dla zaproszonych specjalistów, dyrektorów placówek oświatowych, a także młodzieży szkolnej i samych mieszkańców gminy cenną lekcję prawa i profilaktyki.

Podczas wszystkich spotkań poruszone zostało znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej  w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny, rola władz lokalnych, społeczności i służb pomocowych w tym zakresie oraz  rola edukacji prawnej w placówkach oświatowych. Pani Sędzia uświadomiła uczestnikom,  jakie nowe zagrożenia związane m.in. z cyberprzemocą, Internetem, używkami, dopalaczami i zdrowiem psychicznym zagrażają  obecnie bezpieczeństwu dzieci  i młodzieży.  Podczas pełnego życiowych przykładów wykładu poruszono również kwestię odpowiedzialności nieletnich za błędy,  które nie raz są popełniane bez świadomości odpowiedzialności karnej. 

Z przytoczonych przykładów Pani  Sędzi Anny Marii Wesołowskiej z pewnością bardzo skorzystali  rodzice, specjaliści i dyrektorzy szkół.  Pani Sędzia zwróciła bowiem uwagę m. in. na zasady stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo przez szkołę,  potrzebę współpracy i komunikacji pomiędzy placówką oświaty a rodzicami, mediacje rodzinne czy problemy przemocy w rodzinie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej, a  szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Dodatkowo,  swoją wiedzą i doświadczeniem spotkanie ze specjalistami i dyrektorami szkół ubogaciła Pani Weroniki Potaczek  – właścicielka Myślenickiego Centrum Psychologii, Prezes Fundacji  PoWer, specjalistka w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży i  psycholog sądowy, która szczegółowo omówiła  aktualną  sytuację  dzieci i  młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego oraz postać dziecka  w roli ofiary i sprawcy przemocy.

Cykl spotkań z sędzią Anną Marią Wesołowską oraz słowa skierowane do pracowników oświaty i specjalistów przez Panią psycholog z pewnością były bardzo ciekawą i interesującą lekcją życia, która być może skłoni niejedną osobę do refleksji i pozwoli dostrzec problemy innych w najbliższym otoczeniu. Ponadto możliwość prezentacji swoich zdolności aktorskich i wokalnych mieli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trybszu  oraz Szkoły Podstawowej w Kacwinie. Przedstawione przez dzieci scenki związane z tematem wykładu unaoczniły wszystkim zebranym problemy często niedostrzegane i bagatelizowane przez społeczeństwo.

Przykłady przekazane przez Panią Sędzię oraz Panią Weronikę Potaczek uświadomiły  słuchaczom, jak ważną rolę odgrywają rodzice  w życiu i rozwoju własnych dzieci oraz to, że autorytet szkoły   i rodzica oraz współpraca między nimi może zagwarantować sukces wychowawczy. Kluczem do wszystkiego jest rozmowa i dobra współpraca, a cel niezmiennie jeden- dobro dziecka.

źródło: UG Łapsze Nizne

Shares
Previous
Next