Previous
Next

Seniorzy mogą wnioskować o wsparcie w postaci „Opaski bezpieczeństwa”

Do 12 kwietnia seniorzy z terenu Gminy Krościenko mogą składać wnioski o uzyskanie wsparcia w postaci „Opaski bezpieczeństwa”.

W lutym br Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem z pomocą sołtysów sołectw z terenu Gminy Gminy Krościenko nad Dunajcem, dokonał wstępnego rozeznania potrzeb w zakresie wyposażenia Seniorów w tzw. „opaski bezpieczeństwa” oraz złożył wniosek o środki z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W marcu ośrodek wystąpiło o zasilenie rachunku ośrodki finansowe na realizację wspomnianego programu.

„Osoby spełniające kryteria Programu, zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci „Opaski bezpieczeństwa”, powinny złożyć wniosek, w terminie do 12 kwietnia, w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Esperanto 2, pokój 18, w godzinach 8,00-15,00. Telefon do kontaktu: 18 262 30 09, wewn: 11 Kierownik; 14 Pracownicy Socjalni” – informują przedstawiciele GOPS.

Program ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Shares