Previous
Next

Rozpoczyna się kolejny etap budowy chodnika na osiedlu romskim Krośnicy

Firma ZIBUD z Kamienicy będzie wykonawcą kolejnego etapu budowy chodnika na osiedlu romskim w Krośnicy w Gminie Krościenko nad Dunajcem. Inwestycja pod nazwą „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap II” rozpocznie się w drugiej połowie czerwca br.

W ramach prowadzonej inwestycji rozpoczętej jeszcze w 2021 roku nastąpi dalsza przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej 969 w m. Krośnica. W bieżącym roku zostanie wykonany kolejny odcinek chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi jak: odwodnienie drogi, wykonanie kanału technologicznego, oświetlenie uliczne.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci romskich, i mieszkańców osiedla romskiego. Na wspomniane zadanie Gmina Krościenko nad Dunajcem w 2022 roku otrzymała środki w wysokości 300 tysięcy złotych z Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030 oraz 600 tys. złotych w ramach konkursu Inicjatyw Samorządowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z Województwem Małopolskim.

Shares