Previous
Next

Opaski bezpieczeństwa” dla mieszkańców Krościenka

Mieszkańcy Krościenka nad Dunajcem mogą zgłosić potrzebę otrzymania tzw. „opasek bezpieczeństwa” ratujących życie. Zapotrzebowanie na takie urządzenie należy zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem. Urządzenie wyposażone jest w przycisk SOS umożliwiający połączenie się z Telecentrum i ratownikami medycznymi.

Jak informują władze gminy osoby zainteresowane otrzymaniem takiej opaski proszone są o kontakt w pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (telefon: 18 262 30 09 wewn. 14) w celu zapisania się na listę rezerwową. Zgłoszenia będą przyjmowane codziennie w dni robocze, do dnia 21 czerwca w biurze Ośrodka, ul. Esperanto 2, pokój nr 19 (budynek SP ZOZ) w godzinach 7.30 – 15.30.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wybrane w postępowaniu „opaski bezpieczeństwa” są, co należy podkreślić, produktami medycznymi, ładowanymi w sposób dogodny dla osób starszych, za pomocą ładowarek indukcyjnych i zapewniającymi całodobowej opiekę na odległość przez centrum monitoringu zatrudniające co najmniej ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarki. Zadanie jest finansowane z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Shares
Previous
Next