Previous
Next

Przeprowadzą renowację kaplicy w Szczawnicy

Władze Miasta i Gminy Szczawnica przystąpiły do realizacji inwestycji „Renowacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej wraz z otoczeniem w Parku Dolnym w Szczawnicy – etap I opracowanie dokumentacji”. Inwestycja będzie realizowana na podstawie zawartej umowy przez „Konserwacja Dzieł Sztuki Rafał Bukowski” z Zabierzowa.

W ramach inwestycji wykonane zostaną odkrywki stratygraficzne na elewacji oraz ścianach wewnątrz oraz odkrywki w obrębie fundamentów. Szczegółowy program prac konserwatorskich uzgodniony z jest konserwatorem zabytków,. Wykonany został projekt budowlany i kosztorysy prac.

Koszt inwestycji to nieco ponad 66 tys. złotych. Środki finansowe na realizację renowacji pochodzą z programu „Polski Ład dla zabytków”.

Fot. FB Grzegorz Niezgoda

Shares